KRYTERIA SUKCESU

-        Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.

-        Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

-        Znane i akceptowane przez wszystkich będą prawa dziecka.

-        Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.

-        Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w   przedszkolu formach współpracy.

-        Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.

-        Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.

-        Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli oraz ich zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja do osiągnięcia sukcesu

-        Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.

-        Nauczyciele skutecznie  będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

 

-        Baza przedszkola zostanie wzbogacona o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne.

 

-        Poprawi się stan przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

 

-        Wzrośnie skuteczność współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

 

-        Wzrośnie  udział dzieci w konkursach, turniejach itp.