KRYTERIA SUKCESU

-                   Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów.

-                   Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

-                   Znane i akceptowane przez wszystkich będą prawa dziecka.

-                   Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.

-                   Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w   przedszkolu formach współpracy.

-                   Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.

-                   Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.

-                   Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli oraz ich zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja do osiągnięcia sukcesu

-                   Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych.

-                   Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

-                   Baza przedszkola zostanie wzbogacona o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne.

-                   Poprawi się stan przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

-                   Wzrośnie skuteczność współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

-                   Wzrośnie  udział dzieci w konkursach, turniejach itp.